6/2013

Spis treści

CZĘŚĆ I – Muzyka

– Monika Janowik-Janik, Wokół problemu definiowania muzyki cygańskiej [PDF]
– Elena Marushiakova, Muzyka cygańska we wspólnocie i w społeczeństwie [PDF]
– Eva Davidová, Historia opowiedziana w pieśniach Lowarow Olaskich [PDF]
– Anna G. Piotrowska, O ‘cygańskim flamenco’ po polsku – charakterystyka literatury w języku rodzimym [PDF]
– Veselin Popov, Muzyka cygańska a organizacje pozarządowe [PDF]

CZĘŚĆ II – Artykuły i opracowania

– Ewa Nowicka, Maciej Witkowski, Nowe możliwości – stare problemy. Przemiany w polityce wobec Romów po 1989 roku i ich społeczne konsekwencje [PDF]
– Łukasz Kwadrans, Prawo jako zewnętrzny i wewnętrzny czynnik warunkujący zachowanie w społeczności romskiej – potrzeba podjęcia badań [PDF]
– Agnieszka Kowarska, Z badań nad przywództwem u polskich Romów [PDF]
– Agneška Avin, Projekty kulturalne zapewniające zatrudnienie Romom w Rumunii. Siła marzeń może zmienić wszystko [PDF]

CZĘŚĆ III – Materiały

– Marcin Szewczyk, Edukacyjne i kulturowe uwarunkowania dostępu Romów do usług medycznych [PDF]
– Natalia Karolina Michałowska, Romskie tradycje małżeńskie w hiszpańskim i europejskim porządku prawnym. Sprawa Muñoz Diaz przeciwko Hiszpanii [PDF]

CZĘŚĆ IV – Recenzje – Opinie

– Marcin Szewczyk, O składnikach romskiego ducha
– Czesław Robotycki, Jak „pomagamy” Romom w Europie

CZĘŚĆ V – Informacje – Wydarzenia

– Adam Bartosz, Wydawnictwa o tematyce romskiej – 2012
– Elżbieta Mirga-Wójtowicz, Młodzi Europejczycy upamiętniają Zagładę Romów w czasie II wojny światowej
– Elena Marushiakova, Katalin Kovalscik (1954–2013)
– Eva Davidová, Jan Cibula (1932–2013)
– red., Nicolae Georghe (1946–2013)

Noty o autorach
Indeks nazwisk
Indeks pieśni romskich
Indeks grup romskich
Informacje dla autorów