11/2018

In memoriam:
Eva Davidová (1932–2018)

Spis treści

CZĘŚĆ I – Temat romski w muzealnictwie

– Sławomir Kapralski, Romowie i muzealny grzech pierworodny [PDF]
– Adam Bartosz, Cygan w muzealnej gablocie [PDF]
– Elena Marushiakova, Vesselin Popov, Czy Romowie domagają się własnego muzeum? Pierwsze próby utworzenia kolekcji i muzeum Romów [PDF]
– Jeremy Harte, Cygańskie dziedzictwo w Anglii [PDF]
– Anna Kapusta, Piotr Kapusta, Obiekty romskie w archiwum Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Rekonesans antropologiczny [PDF]
– Andrzej Grzymała-Kazłowski, Muzeum Kultury Romów w Warszawie [PDF]
– Jana Horváthová, Muzeum Romskiej Kultury w Brnie [PDF]
– Oľga Bodorová, Dwadzieścia dwa lata specjalizacji w zakresie kultury Romów w Muzeum Gemersko-Małohontiańskim (1996–2018) [PDF]
– Marcel Courthiade, Rromowie – tysiąc lat obywateli świata [PDF]
– Edyta Radzewicz, O idei ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego Irlandzkich Trawelerów [PDF]

CZĘŚĆ II – Artykuły i opracowania

– Josif Nunev, Przymusowe koczownictwo wewnątrzmiejskie Romów w Bułgarii [PDF]
– Mikhail Tyaglyy, „Problem cygański” w ideologii i praktyce ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego podczas II wojny światowej [PDF]
– Monika Weychert-Waluszko, Kiedy Johann Trollmann była małą dziewczynką, czyli Pierwsze romskie biennale [PDF]
– Alicja Gontarek, Cyganie i wyobrażenia o nich w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1815–1848 [PDF]
– Małgorzata Różycka, Kulturowa etiologia cygańskiej biedy [PDF]
– Marcin Szewczyk, Wyrok na Węgrzech – analiza kontekstowo-dyskursywna [PDF]
– Kamila Fiałkowska, Michał P. Garapich, Elżbieta Mirga-Wójtowicz, Antropologia migracji polskich Romów – wypełnianie luki w badaniach migracyjnych i romologicznych [PDF]

CZĘŚĆ III – Recenzje – Opinie

– Monika Janowiak-Janik, O muzyce Romów na Słowacji [PDF]
– Magdalena Kwiecińska, Prosto z garnka. Tradycje kulinarne Romów [PDF]
– Adam Bartosz, Wydawnictwa o tematyce romskiej 2017 [PDF]

CZĘŚĆ IV – Informacje – Wydarzenia

– Elżbieta Mirga-Wójtowicz, Kobiety Romskie na X Kongresie Kobiet w Łodzi [PDF]
– Adam Bartosz, Eva Davidová (1932–2018) [PDF]

 

Noty o autorach
Lista recenzentów „Studiów Romologica”
Indeks nazwisk