3/2010

Spis treści

– Sławomir Kapralski, Od redakcji

Część I – Zagłada Romów

– Nikolaj Biessonov, Nazistowskie ludobójstwo Cyganów na Białorusi [PDF]
– Mikhail Tyaglyy, Nazistowska polityka okupacyjna i losy Cyganów na Ukrainie: „białe plamy” i obszary dalszych badań [PDF]
– Elena Marushiakova, Vesselin Popov, Holokaust, Porrajmos, Samudaripen… Tworzenie nowej mitologii narodowej [PDF]
– Huub van Baar, Budowanie romskiej tożsamości a globalizacja dyskursu Holokaustu [PDF]

Część II – Artykuły i opracowania

– Nadezhda Georgieva, Rola mitu we współczesnych procesach emancypacji kulturalnej bułgarskich Romów [PDF]
– Piotr Majewski, Amdi Bajram. Studium przypadku romskiego lidera [PDF]
– Marek Jakoubek, Przyczyny „romskiej” przestępczości [PDF]
– Katalin Kovalcsik, Muzyka Romów na Węgrzech: przeszłość i teraźniejszość [PDF]

Część III – Materiały

– Andrzej Kubrak, Holokaust na łamach periodyków romskich – bibliografia [PDF]
– Gheorghe Sarău, Język romski w systemie edukacyjnym Rumunii [PDF]
– Anna Czapek, Piotr Mojżyszek, Cygański odpust okiem początkującego cyganologa

Część IV – Recenzje – Opinie

– Sławomir Kapralski, Settela. Od historiografii do literatury Holokaustu
– Sławomir Kapralski, Zagłada Romów w okupowanym ZSRR w świetle nowych materiałów archiwalnych
– Elżbieta Mirga-Wójtowicz, Przywracanie pamięci
– Adam Bartosz, Akademicki podręcznik do romologii
– Artur Paszko, O przebudzeniu romologicznym w Polsce. Na marginesie zredagowanego przez Piotra Borka tomu: O Romach w Polsce i w Europie. Tożsamość, historia, kultura, edukacja

Część V – Informacje – Wydarzenia

– Natalia Gancarz, Wydawnictwa o tematyce romskiej w 2009 roku
– Adam Bartosz, IV Światowy Kongres Romów w Warszawie 6–8 kwietnia 1990 r.
– Sławomir Kapralski, 2010 Gypsy Lore Society Annual Meeting & International Conference on Gypsy Studies Gypsies/Roma in the 21st Century
– Natalia Gancarz, Seminarium muzealników romskich na festiwalu Kalo Čangalo

Noty o autorach
Indeks nazwisk
Indeks grup romskich
Informacje dla autorów