9/2016

Spis treści:

CZĘŚĆ I – Sztuka i estetyka romska

– Sławomir Kapralski, Sztuka – Romowie – Mobilizacja [PDF]
– Thomas Acton, Od upadku Muru Berlińskiego do pierwszego Pawilonu Romskiego na weneckim Biennale – od świata Ágnes Daróczi do świata Daniela Bakera [PDF]
– Wojciech Szymański, Od cyganerii do sztuki post-romskiej i z powrotem. Mapowanie Czarnej Góry [PDF]
– Elżbieta Mirga-Wójtowicz, Od Romani Art do Jaw Dikh [PDF]
– Sławomir Kapralski, Estetyka pamięci: o pomnikach romskiej zagłady [PDF]
– Monika Weychert-Waluszko, Ucząc się od romskiego koczowiska [PDF]
– Natalia Gancarz, Zarys semiotyki i estetyki romskich kątów świętych [PDF]
– Rafał Eysymontt, Romskie kaplice grobowe na wrocławskim Cmentarzu Osobowickim [PDF]
– Nikolay Bessonov, Rekonstrukcja i dokumentacja cygańskiego życia i folkloru [PDF]
– Natalia Gancarz, „I stanie się on częścią tego miejsca”. Jak pomnik staje się pomnikiem [PDF]

CZĘŚĆ II – Artykuły i opracowania

– Agneska Avin, Migracje Cyganów do Nowego Świata [PDF]
– Ewelina Malik, Il paese dei campi – włoska polityka segregacji i izolacji wobec Romów [PDF]
– Anna Pilarczyk-Palaitis, Agneska Avin, Romowie na Litwie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy [PDF]
– Katarzyna Odrzywołek, Społeczność Domari w Izraelu. Przeszłość i teraźniejszość [PDF]
– Alicja Gontarek, Cyganie osiadli w Królestwie Polskim. Próba opisu statystycznego [PDF]
– Kinga Mielczarek, „Bo cygan jest u nich czemś niższem od człowieka”. Literacki obraz Cyganów w Oksanie Marii Sadowskiej [PDF]

CZĘŚĆ III – Recenzje – Opinie

– Geoff Husić, Iberyjskie dialekty romskie (From Iberian Romani to Iberian Para-Romani Varieties) [PDF]
– Marcin Szewczyk, Bezpiecznie w Czechach? (Etniczność w kontekstach bezpieczeństwa. Mniejszość romska w Republice Czeskiej) [PDF]
– Sławomir Kapralski, Antropolog w świecie polityki romskiej (Polityka i antropologia. Praktyki integrowania Bergitka Roma w karpackich wioskach w Polsce) [PDF]
– Adam Bartosz, Wydawnictwa o tematyce romskiej 2014–2015 [PDF]

CZĘŚĆ IV – Wydarzenia, wspomnienia, gratulacje

– Ewa Łączyńska-Widz, Tajsa czyli skąd cygański mural znalazł się w Tarnowie [PDF]
– Natalia Gancarz, Na bister. Żeby pamiętać [PDF]

Noty o autorach
Indeks nazwisk
Indeks grup romskich