2/2009

Spis treści

Część I

– Łukasz Kwadrans, Edukacja jako priorytet w programach rządowych na rzecz społeczności romskiej [PDF]
– Artur Paszko, Romowie w małopolskich szkołach. Uwagi na marginesie Pilotażowego programu rządowego na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim na lata 2001–2003 [PDF]
– Rafał Tomaszewski, W klasie Cyganów nie ma. Rzeczywistość wcielania w życie polityki edukacyjnej[PDF]
– Jaroslav Balvín, Romowie, szkoła i dyskryminacja [PDF]
– Jacek Milewski, Gadziowskie refleksje o romskiej edukacji [PDF]
– Maria Łój, Praca nauczyciela wspomagającego edukację dzieci romskich – doświadczenia ze szkół wrocławskich [PDF]
– Marcel Courthiade, Alfabet odpowiedni dla języka cygańskiego, oparty na naukowych podstawach – o pisowni języka rromani [PDF]
– Adam Bartosz, Propozycja zapisu języka romani (pisownia sulejowska) [PDF]
– Janusz Spyra, Słowniczek cygański z 1881 r. z terenu Śląska Cieszyńskiego [PDF]

Część II

– Elena Marushiakova, Vesselin Popov, Etnonimy i profesjonimy. Grupy Cyganów na Bałkanach [PDF]
– Lev Tcherenkov, A cy na san tu Litvate? A czy nie jesteś pan z Litwy? Gwara i identyfikacja Cyganów litewskich [PDF]
– Sławomir Kapralski, Jak Romowie pamiętają? [PDF]
– Sławomir Kapralski, Refleksje o pogromach. Na marginesie wydarzeń w Oświęcimiu w 1981 r. [PDF]
– Arne B. Mann, Kultura Romów w muzeum [PDF]

Część III – Recenzje – Opinie

– Adam Bartosz, Gdzież te wozy kolorowe?
– Petko Hristov, Cyganie-ewangelicy w Bułgarii
– Adam Bartosz, Zapomniany/przypomniany romski słownik
– Adam Bartosz, Fotografie Romów Jozefa Kolarčika
– Ewa Adamczyk, Literatura cygańska
– Marcel Courthiade, Pierwszy w Polsce rromski elementarz
– Ewa Adamczyk, Mądrość i humor narodu romskiego

Część IV – Informacje – Wydarzenia

– Natalia Gancarz, Wydawnictwa o tematyce romskiej – 2008
– Sławomir Kapralski, Stockholm International Conference on the Discrimination and Persecution of Roma, Sinti and Travellers (sprawozdanie z konferencji)
– Sławomir Kapralski, 2009 Annual Meeting and Conference of the Gypsy Lore Society(sprawozdanie z konferencji)
– Łukasz Sołtysik, Wrocław wielokulturowy – nasze małe ojczyzny (komunikat pokonferencyjny)
– Natalia Gancarz, Współcześni z tradycją. Wystawa w Budziszynie
– Adam Bartosz, Romska droga. Wystawa w Muzeum Narodowym w Martinie
– Natalia Gancarz, Nowe romskie święto

O autorach
Indeks nazwisk
Indeks grup romskich
Informacje dla autorów