4/2011

Spis treści

Część I – Romowie i religia

– Johannes Ries, U-cieleśnienia świętości. Uwagi o estetyce ciała w kulturach cygańskich [PDF]
– Elena Marushiakova, Veselin Popov, Kult romskiej świętej Bibiji  [PDF]
– Jarosław Charchuła, Przemiany religijności romskiej w Polsce – analiza socjologiczna wybranych zagadnień [PDF]
– Marek Jakoubek, Lenka Budilová, Analiza religijności Romów na przykładzie rytuału przysięgi przed krzyżem [PDF]
– Peter Bešenyei, Działalność duszpasterska wśród Romów słowackich od roku 1990 po współczesność [PDF]
– Natalia Gancarz, Małe Siostry Jezusa wśród Romów (podsumowanie badań) [PDF]
– Tatiana Podolinská, Tomáš Hrustič, Dynamika religijności Romów na Słowacji – droga ku integracji czy wykluczeniu społecznemu? [PDF]
– Monika Janowiak-Janik, Mre Dewłeske gilawaw me. Muzyka i tożsamość Cyganów w ruchu zielonoświątkowym [PDF]
– Jorge M. F. Bernal, Romski Kościół w Ameryce Południowej. Czy Kościół pentekostalny wypełnił kulturowe braki w romskiej społeczności Ameryki Południowej? [PDF]

Część II – Artykuły i opracowania

– Eva Davidová, O początkach międzynarodowego ruchu romskiego (na 40-lecie Światowego Kongresu Romów – 1971) [PDF]
– Michael Morys-Twarowski, Cyganie na Śląsku Cieszyńskim w latach 1851-1918 w świetle „Gwiazdki Cieszyńskiej” [PDF]

Część III – Materiały

– Adam Bartosz, Andrzeja Wojtasa Cyganów opisanie [PDF]
– Andrzej Wojtas, Ludzie z rodu Acingali [PDF]

Część IV – Recenzje – Opinie

– Wojciech Dudziak, Odgadywanie romskiej duszy
– Wojciech Dudziak, Wiara czy magia, społeczeństwo czy grupa etniczna?
– Wojciech Dudziak, Duszpasterstwo wśród nieprzystosowanych
– Marcel Courthiade, Zigeuner-Buch Dillmanna. Gdy obozy koncentracyjne były jeszcze na papierze
– Sławomir Kapralski, Zagłada Romów jako część historii Holokaustu
– Adam Bartosz, Nowe wcielenie „Dialogu/Pheniben”

Część V – Informacje – Wydarzenia

– Natalia Gancarz, Pierwszy figuralny Pomnik Pamięci o Zagładzie Romów
– Sławomir Kapralski, Międzynarodowe seminarium: „The Roma and Sinti Genocide: Memory, Identity and Present-day Racism”. Kraków 1 sierpnia 2011 r.
– Sławomir Kapralski, Annual Meeting of the Gypsy Lore Society, Graz, 1-3 września 2011 r.
– Natalia Gancarz, Romscy muzealnicy na Słowacji czyli Kalo Čangalo w piątej odsłonie
– Adam Bartosz, Wydawnictwa o tematyce romskiej – 2010

Noty o autorach
Indeks nazwisk
Indeks grup romskich
Informacje dla autorów