5/2012

Spis treści

CZĘŚĆ I – Migracje

– Marcel Courthiade, Próba bilansu dotychczasowych hipotez o rodowodzie narodu rromskiego w kontekście jego migracji [PDF]
– Thomas Acton, Sylvia Ingmire, „I nikt nie rzuca w nie kamieniami”: romscy imigranci z Polski i ich wkład do politykiRomów/Cyganów/Wędrowców w Zjednoczonym Królestwie [PDF]
– Lenka Budilová, Marek Jakoubek, Dynamika tożsamości – pokrewieństwo, miejsce, państwo. Przykład Romów/Cyganów na ziemiach byłej Czechosłowacji [PDF]
– Elena Marushiakova, Vesselin Popov, Współczesne migracje cygańskie w przestrzeni postsowieckiej [PDF]
– Marcin Szewczyk, Wewnątrzunijna migracyjność Romów w systemie Unii Europejskiej [PDF]
– Arletta Barczewska, Wybrane aspekty problematyki migracji Romów po rozszerzeniu Unii Europejskiej [PDF]
– Sofiya Zahova, Migracje zarobkowe dwóch grup cygańskich w kontekście migracji bułgarskich obywateli do Włoch [PDF]

CZĘŚĆ II – Artykuły i opracowania

– Anna Lujza Szász, Pamięć, niepamięć i sztuka: przypadek Romów na Węgrzech [PDF]
– Sławomir Kapralski, Tożsamość Romów: etniczna, społeczna, czy narodowa? [PDF]

CZĘŚĆ III – Materiały

– Martin Pollack, Nie ma tablicy pamiątkowej dla Romów. Pamięć i milczenie w Burgenlandzie [PDF]
– Adam Bartosz, Cygański obóz w Litzmannstadt Getto. Pamięć Zagłady [PDF]
– Łukasz Połomski, Wizerunek Cygana w polskojęzycznej prasie galicyjskiej i międzywojennej [PDF]

CZĘŚĆ IV – Recenzje – Opinie

– Marcin Szewczyk, Życie zmusiło nas do wędrówki… a my ją pokochaliśmy
– Marcel Courthiade, Młodzi Rromowie i alternatywy w stosunku do migracji
– Sławomir Kapralski, Interdyscyplinarna romologia jako teoria społeczna
– Elżbieta Mirga-Wójtowicz, Inne Abecadło?

CZĘŚĆ V – Informacje – Wydarzenia

– Sławomir Kapralski, Konferencja Gypsy Lore Society 2012, Stambuł
– Adam Bartosz, Wydawnictwa o tematyce romskiej – 2011
– Artur Paszko, O szukaniu przez błądzenie, czyli notatki przy okazji lektury
– Marcel Courhiade, Okolicznościowy znaczek pocztowy. Na marginesie Międzynarodowego Dnia Języka Rromskiego

Noty o autorach
Indeks nazwisk
Indeks grup romskich
Informacje dla autorów