Wersja pierwotna

Redakcja “Studiów Romologica” informuje, że wersją pierwotną wszystkich dotychczas opublikowanych roczników jest wersja papierowa.

Fot. http://www.stockvault.net/