Wydawca

Wydawca:

Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie
Rynek 20-21, 33-100 Tarnów, PL
+ 48 602 743 631, +48 604 781 312
jewish.tarnow(at)gmail.com

Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Rynek 3, 33-100 Tarnów, PL
+ 48 14 621 21 49
rynek(at)muzeum.tarnow.pl

***

Redakcja:

“Studia Romologica”
Pl. Rybny 9, 33-100 Tarnów, PL
+ 48 602 743 631, +48 604 781 312
studiaromologica(at)muzeum.tarnow.pl

Natalia Gancarz: natalia(at)muzeum.tarnow.pl
Adam Bartosz: adam(at)muzeum.tarnow.pl

***

Redakcja techniczna, przygotowanie do druku:

S-CAN.pl