Wracamy na listę!

Miło nam powiadomić, że „Studia Romologica” wracają na ministerialną listę czasopism punktowanych. Zaczynamy od 20 punktów.

Pełen spis wraz z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17.07.2023 dostępny TUTAJ.

Podaj dalej / Share it

XXIII Tabor Pamięci Romów

Tego roku Tabor Pamięci Romów po praz kolejny przybierze formę konferencji, poruszającej aktualne tematy romologiczne. Zapraszamy do Tarnowa w dniach 30.09-2-10.2022.

Wydarzenie będzie finansowane ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach ogólnopolskiego Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

Podaj dalej / Share it

XXI Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów

XXI Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów jest realizowany

dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.

 

Podaj dalej / Share it

Studia Romologica nr 13/2020

Tom 13/2020 naszego rocznika zostanie wydany dzięki finansowaniu

z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.

Podaj dalej / Share it