Anty-plagiat

„Studia Romologica” przyjmują jedynie teksty oryginalne, które nie były wcześniej publikowane i nie są rozpatrywane do druku w innym czasopiśmie wydawanym w języku polskim ani w pracy zbiorowej.

Przed przyjęciem do druku artykuły są opiniowane przez dwóch recenzentów – ekspertów w danej dziedzinie, nieznających tożsamości autorów (double-blind review proces). Podstawą do odrzucenia artykułu w procesie opiniowania – przy analizie wyłącznie strony formalnej – jest jakakolwiek forma kradzieży praw autorskich, plagiatu, ghostwritingu i in.

Fot. http://www.stockvault.net