1/2008

Spis treści

Słowo wstępne

Część I

– Marcel Courthiade, O rromskim sądzie obyczajowym [PDF]
– Elena Marushiakova, Vesselin Popov, Sąd cygański w Europie Wschodniej [PDF]
– Agnieszka J. Kowarska, O sądach cygańskich. Znaczenie starszyzny w rozstrzyganiu sporów w kontekście prawa zwyczajowego [PDF]
– Ana Dalila Gómez, Rromani kris w Kolumbii [PDF]
– Anustup Roy, System panćajatu [PDF]

Część II

– Sławomir Kapralski, Romowie i holokaust: rola doświadczenia zagłady w budowaniu współczesnej tożsamości romskiej [PDF]
– Monika Janowiak-Janik, Muzyka Cyganów w Polsce. Przegląd wybranych źródeł i stan badań [PDF]
– Nikolaj Bessonow, Kiszyniowcy. Studium historii i zwyczajów [PDF]
– Łukasz Kwadrans, Problemy edukacji Romów w Czechosłowacji w latach 1945-1992 [PDF]

Część III Recenzje/Opinie

– Adam Bartosz, Opowieści o prawdziwych cyganach – Jacek Milewski, Dym się rozwiewa
– Łukasz Sołtysik, O potrzebie prowadzenia badań terenowych wśród społeczności Romów w Polsce – Agnieszka J. Kowarska, Polska Roma. Tradycja i nowoczesność 
– Adam Bartosz, Korespondencja po romsku między arcyksięciem Habsburgiem a Cyganami – Rromane Lila/Cigány Levelek/Rromani Letters
– Sławomir Kapralski, Nowe książki o romskiej polityce (Valeriu Nicolae i Hannah Slavik (red.), Roma Diplomacy)
– Sławomir Kapralski, Peter Vermeersch, The Romani Movement. Minority Politics and Ethnic Mobilization in Contemporary Central Europe
– Adam Bartosz, Romowie w Legnicy – Wojciech Kondusza, Legniccy Cyganie-romowie 
– Natalia Gancarz, Romskie dzieci w muzeum – Adam Bartosz, Amen Roma/Jame Roma. My Romowie
– Adam Bartosz, O nieromskiej tradycji „łupania panieneczek na sianku” 

Część IV Informacje/Wydarzenia

– Sławomir Kapralski, Sympozjum the Other Europeans 
– Natalia Gancarz, Wydawnictwa o tematyce romskiej – 2007 
– Natalia Gancarz, Romani art – wystawa artystów romskich w muzealnym taborze

O autorach
Indeks nazwisk
Indeks grup romskich
Informacje dla autorów