8/2015

In memoriam:
Karol Parno Gierliński (1938–2015)
Donald Kenrick (1947–2015)

Spis treści

CZĘŚĆ I – Polityka i organizacja

– Elena Marushiakova, Vesselin Popov, Pierwsze organizacje Cyganów/Romów [PDF]
– Elżbieta Szyszlak, Polityka państwa a bezpieczeństwo kulturowe mniejszości narodowych. Przypadek Romów w Republice Czeskiej [PDF]
– Paweł Popieliński, Uwarunkowania prawne i społeczne Sinti i Romów w RFN w przeszłości i teraźniejszości  [PDF]
– Sławomir Kapralski, Doświadczenie zagłady i początki samoorganizacji niemieckich Sinti [PDF]
– Huub van Baar, Ustanawianie pamięci i trud budowania tożsamości. Refleksja nad ruchem romskim i jego historiografią [PDF]
– Marcin Szewczyk, Unia Europejska – Romowie. Wzajemne uwarunkowania polityki [PDF]
– Andrzej Grzymała-Kazłowski, Przywództwo i przedstawicielstwo [PDF]
– Elżbieta Mirga-Wójtowicz, Współczesne dylematy młodych Romów – perspektywa subiektywna [PDF]

CZĘŚĆ II – Artykuły i opracowania

– Ewa Kocój, Zanikająca profesja. Cygańscy niedźwiednicy w Rumunii (Ursari) – historia i metody tresury [PDF]
– Zuzana Krinková, Historia języka Romów na Półwyspie Pirenejskim [PDF]
– Katarzyna Odrzywołek, Mowa nienawiści wobec społeczności romskiej na podstawie memów internetowych [PDF]

CZĘŚĆ III – Recenzje – Opinie

– Sławomir Kapralski, Kiedy tożsamość jest ciężarem ponad siły (Mano. Chłopiec, który nie wiedział, gdzie jest) [PDF]
– Marcin Szewczyk, Akcja – reakcja (Etniczna mobilizacja Romów a Unia Europejska. Polska, Słowacja, Węgry) [PDF]
– Jaroslav Balvin, Spór o Cinkę Pannę. Cinka Panna w życiowym i filmowym dramacie [PDF]
– Natalia Zinewycz, Pierwsza książka ukraińskiej poetki romskiej Rani Romani [PDF]
– Artur Paszko, O europejskich Cyganach. Bez upiększeń (Cyganie. Spotkania z nielubianym narodem)  [PDF]

CZĘŚĆ IV – Wydarzenia, wspomnienia, gratulacje

– Adam Bartosz, Na ratunek cygańskim dzieciom. Siostry z Sambora uhonorowane
– Marcin Szewczyk, Romni 2015. Debata
– Klaudia Smaza, Romowie w Polsce i Europie – od dyskryminacji do tolerancji

Noty o autorach
Indeks nazwisk
Indeks grup romskich
Informacje dla autorów