12/2019

Spis treści

CZĘŚĆ I – Artykuły i opracowania

– Marcel Courthiade, Obraz języka rromskiego w opracowaniach dawnych europejskich erudytów ze szczególnym podkreśleniem wagi opracowania Johannesa Rüdigera (1782) [PDF]
– Jacek Bylica, Transkulturowa formuła edukacji uczniów i studentów pochodzenia romskiego – szansa, zagrożenie czy naukowa iluzja? [PDF]
– Agnieška Avin, Anna Pilarczyk-Palaitis, W trybie zapomnienia. Historia Zagłady litewskich Romów i współczesne działania na rzecz przywracania pamięci o Zagładzie [PDF]
– Anna G. Piotrowska, Być jak Panna Cinka [PDF]
– Monika Szewczyk, Elżbieta Mirga-Wójtowicz, Sonia Styrkacz,
Michał P. Garapich, Ignacy Jóźwiak, Kamila Fiałkowska, Transnarodowa e-Wielkanoc i cyfrowe rodzinowanie w czasach pandemii – przypadek polskich  Romów w kraju i za granicą [PDF]

CZĘŚĆ II – Recenzje – Informacje

– Ewa Milczarczyk, Cyganie w Chacie za wsią Józefa Ignacego Kraszewskiego [PDF]
– Monika Weychert, Nietykalni czy niedotykalni? O książce Feriego Lainščika Nietykalni. Mit o Cyganach [PDF]
– Artur Paszko, Cygańska rapsodia [PDF]
– Marcin Szewczyk, Od zagłady do zatrzymania [PDF]
– Marcin Szewczyk, Romologiczny Sejm [PDF]
– Adam Bartosz, Kowalstwo romskie [PDF]
– Agnieška Avin, Narysuj mi drogę. Ilustrowana historia Romów [PDF]
– Adam Bartosz, Wydawnictwa o tematyce romskiej 2018–2019 [PDF]
– Anna G. Piotrowska, BESTROM: ‘best’ i ‘Rom’. Informacja o międzynarodowym projekcie badawczym [PDF]
– Adam Bartosz, Maria Sara Andrasz (1935–2019) [PDF]

 

Noty o autorach
Indeks nazwisk