14/2021

Spis treści

CZĘŚĆ I – Marcel Courthiade

– Adam Bartosz, O Marcelu opowieść bardzo osobista [PDF]
– Hristo Kyuchukov, Powszechna Deklaracja Praw Językowych a język romski (romani) [PDF]
– Sonia Styrkacz, Moja podróż: przez Brukselę aż po New Delhi [PDF]
– Marcel Courthiade, Spis publikacji i projektów badawczych [PDF]

CZĘŚĆ II – Artykuły i opracowania

– Ian Hancock, O użyciu słowa: Porrajmos jako Holokaust [PDF]
– Elena Marushiakova, Veselin Popov, Pomiędzy egzotyzacją a marginalizacją. Aktualne problemystudiów romologicznych [PDF]
– Milan Samko, Ideologie językowe romskich matek w szkołach na Słowacji [PDF]
– Adam Bartosz, Baskijska legenda obrazkowa z Marcelowego obrazu [PDF]
– Barbara Weigl, Uprzedzenia wśród Polaków. Czy jest coś do zrobienia i czy potrafimy to zrobić? [PDF]

CZĘŚĆ III – Informacje – Wydarzenia – Recenzje

– Magdalena Krysińska-Kałużna, Sąsiedztwo – moje miejsce na mapie. Olsztyn [PDF]
– Bartosz Bijak, Od zbrodni do godnego miejsca pochówku. Rzecz o wymordowanym taborze w Dębinie Gorzędowskiej [PDF]
– Adam Bartosz, III Konferencja Taborowa w ramach Międzynarodowego Taboru Pamięci Romów 2021 [PDF]
– Natalia Gancarz, Wydawnictwa romskie 2020 [PDF]
– Adam Bartosz, Wznowienia literatury dla dzieci [PDF]
– Artur Paszko, Romowie w okowach polityki [PDF]
– Artur Paszko, Wyspy pamięci [PDF]
– Adam Bartosz, Album Małgorzaty Mirgi-Tas [PDF]

Noty o autorach
Lista recenzentów „Studiów Romologica”
Indeks nazwisk
Informacje dla autorów