O nas

“Studia Romologica” są pismem naukowym, obejmującym swoim zainteresowaniem grupę etniczną/narodową Romów. W każdym tomie znajduje się blok artykułów na jeden temat (–> Roczniki). Każdy artykuł naukowy (teksty tematyczne, teksty dotyczące innych zagadnień romskich, materiały) posiada streszczenie w językach romskim i angielskim. Również w trzech językach publikujemy spis treści. Rocznik ukazuje się od 2008 r. i jest jednym z czterech na świecie pism naukowych poświęconych Romom. Pozostałe to: “Studia Romologica” współpracują z najlepszymi specjalistami w dziedzinie romologii/romistyki z całego świata, publikują u nas najbardziej znani romolodzy. „Studia Romologica” ma swoje miejsce na Liście Czasopism Punktowanych Ministerstwa Nauki. Po ostatniej aktualizacji – od 2016 r. 9 punktów. Rocznik indeksowany jest przez: CEEOL, CEJSH, Arianta, POL-index i Polską Bibliografię Naukową, Index Copernicus oraz parametryzowany w ICI Journals Masterlist. Rocznik jest udostępniany przez repozytoria Centrum Otwartej Nauki (CEON), Polskiej Bibliografii Naukowej i niebawem w BazHum.
Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
–> Wydawca  |  –> Kontakt